Javni razpisi in objave

Slovenske železnice na tej strani objavljamo razpise in javne objave za prodajo nepremičnega premoženja, oddajo nepremičnega premoženja v najem, dajanje v zakup ali v uporabo, objavljamo namere za ustanovitev služnosti ali za ustanovitev stavbne pravice in podobno. 

  • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Razpisna dokumentacija

Priloga - Ponudba za nakup stanovanja

Priloga - Ovojnica

  • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega objekta

 Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega objekta s prizidkom, zunanjimi površinami in skladiščem na železniški postaji Ljubljana, v najem