Služba za upravljanje z nepremičninami

Osvetljene vitrine

#

Bolj podrobno

Skladišča

#

Oddajamo pokrite in nepokrite skladiščne prostore na več lokacijah po Sloveniji.

Bolj podrobno

Postaje

#

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) SŽ – Infrastruktura, d.o.o. objavlja namero o: »Oddaja para optičnih vlaken na relaciji ŽP Koper (potniška), Kolodvorska 11 – ŽP Hrastovlje, Dol pri Hrastovlju b.š., za zagotovitev širokopasovne povezave prebivalcem vasi Hrastovlje in Dol pri Hrastovlju« po postopku javnega zbiranja ponudb.

Navodilo za pripravo ponudbe

Bolj podrobno

Poslovni prostori

#

Bolj podrobno