Načrtovana dela na železniškem omrežju

Zaradi vzdrževanja, obnov in nadgradenj javne železniške infrastrukture se vsa dela usklajujejo z različnimi izvajalci in načrtujejo za tri mesece vnaprej. Z načrtom zapor se seznanijo vsi zainteresirani uporabniki javne železniške infrastrukture, tako prevozniki in predstavniki upravljavca, kot tudi njihovi poslovni partnerji.

Večje planirane zapore na Slovenskih železnicah v času od 1.5.2017 do 7.5.2017 – 18. teden

Večje planirane zapore na Slovenskih železnicah v času od 24.4.2017 do 30.4.2017 – 17. teden

Večje planirane zapore na Slovenskih železnicah v času od 27.4.2017 do 23.4.2017 – 16. teden

Večje planirane zapore na Slovenskih železnicah v času od 10.4.2017 do 16.4.2017 – 15. teden

 

Proge