SŽ v številkah

 

 

 

 Op.: V prevoz blaga je vključena tudi bl. skupina 062 – prazni privatni vagoni; 

        Male pošiljke niso vključene.