Informacije javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014), ki je začel veljati 19.7.2014, na tem mestu objavljamo informacije javnega značaja. 

Pooblaščenec za posredovanje informacij javnega značaja za podjetja v skupini Slovenske železnice, razen podjetij SŽ - Infrastruktura, d. o. o. in SŽ - Potniški promet, d. o. o. je Janez Krivec. Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., telefon 01 29 14327

 

Objave po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Objave po 11 odstavku 10.a člena ZDIJZ (pdf) (obdobje 2014-2016)

Objave po 11 odstavku 10.a člena ZDIJZ (pdf) (obdobje 2017)

 

Objave po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ 

Nadzorni svet SŽ, d. o. o.(pdf)

Poslovodstvo SŽ, d. o. o.(pdf)

SŽ-Infrastruktura, d. o. o.(pdf)

Nadzorni svet, SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (pdf)

SŽ-Potniški promet, d. o. o.(pdf)

SŽ-Tovorni promet, d. o. o.(pdf)

Prometni institut Ljubljana, d. o. o.

Fersped Ljubljana d. o. o. 

SŽ-VIT, d. o. o.

SŽ-ŽIP, d. o. o.

Železniška tiskarna, d. o. o.

 

Objave po priporočilih SDH

Pogodbe

Objava informacij o skupni vrednosti poslov

V skladu točko 3.6 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga iz februarja 2016, na tem mestu objavljamo priporočene informacije o skupni vrednosti poslov iz priporočila ter o skupni vrednosti poslov po posameznih vrstah poslov, navedenih v priporočilu 3.«

  • SŽ, d.o.o.
  • SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
  • SŽ-Potniški promet, d.o.o.
  • SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

 

Informacije za objavo še pripravljamo

Informacije o sklenjenih pogodbah po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ se objavljajo v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 19/15 – odl. US in 102/15) najdete v rubriki Informacije javnega značaja. 

Izplačila

Objava informacij o izplačilih zaposlenim

V skladu s točko 4.3. Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga iz februarja 2016, na tem mestu objavljamo priporočene informacije o realiziranih izplačilih, navedenih v priporočilu 4.2.2.

Skupina SŽ

SŽ d.o.o.

SŽ-Infrastruktura d.o.o.

SŽ-Potniški promet d.o.o.

SŽ-Tovorni promet d.o.o.

SŽ-Vleka in tehnika d.o.o.

SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d.

SŽ-Železniško invalidsko podjetje d.o.o.

Fersped

Kamnolom Verd

SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d.

 

Izplačila regresa

Skupina Slovenske železnice

SŽ-Infrastruktura d.o.o.

SŽ-Potniški promet d.o.o.

SŽ-Tovorni promet d.o.o.

 

Zavezujoče kolektivne pogodbe in dogovori

Objava informacij o zavezujočih kolektivnih pogodbah in dogovorih

V skladu s točko 4.4 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga iz februarja 2016, na tem mestu objavljamo priporočene informacije o zavezujočih kolektivnih pogodbah in dogovorih, ki se nanašajo na plačilo na delo.

Skupina Slovenske železnice

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Dogovor z dne 5.1.2017

SŽ d.o.o.

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Dogovor z dne 5.1.2017

SŽ-Infrastruktura d.o.o.

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Pogodba za opravljanje storitev upravljavca JŽI za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020

01a_Aneks st. 1 k Vecletni pogodbi - podpisan 11052016.pdf

Dogovor z dne 5.1.2017

SŽ-Potniški promet d.o.o.

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Dogovor z dne 5.1.2017

SŽ-Tovorni promet d.o.o.

Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Ur. RS, št. 95/2007)

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov ter kadrovskih in drugih ukrepov v koncernu slovenskih železniških družb z dne 12.9. 2014

Dogovor poslovodstev družb v KSDŽ in reprezentativnih sindikatov - 15.januar 2016

Dogovor z dne 5.1.2017

 

Obveznosti iz obveznih gospodarskih služb

Objava informacij o obveznostih iz obveznih javnih gospodarskih služb

V skladu s točko 5.1.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne 2. marca 2016, na tem mestu objavljamo zahtevane informacije o obveznih gospodarskih javnih službah, ki jih opravljajo družbe v skupini Slovenske železnice.

SŽ-Infrastruktura d.o.o.

SŽ-Potniški promet d.o.o.

 

Politika upravljanja družbe

Objava informacij o sprejeti politiki upravljanja

V skladu s točko 3.2. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne 2. marca 2016, na tem mestu objavljamo zahtevane informacije o sprejeti politiki upravljanja Skupine SŽ.

 

Politika upravljanja skupine Slovenske železnice je v pripravi.