Enake ugodnosti imetnikov šolskih vozovnic IJPP v poletnih mesecih

Zakon o prevozih v cestnem prometu zagotavlja upravičencem (dijakom študentom in udeležencem izobraževanja odraslih) pravico do  subvencionirane vozovnice v času izvajanja obveznega šolskega oziroma študijskega programa. Pravica do subvencionirane vozovnice omogoča enakopraven dostop do izobraževanja za vse upravičence, ne glede na oddaljenost od izobraževalne ustanove. Zakon določa obdobje koriščenja subvencioniranega prevoza za posamezen tip upravičenca. 

Za spodbujanje uporabe javnega prevoza je MZI skupaj s prevozniki ponudil posebno ugodnost za upravičence, ki so v tekočem šolskem/študijskem letu opravili nakup letne, dveh polletnih ali 10 mesečnih subvencioniranih vozovnic. Dodatna ugodnost se vsem, ki izpolnjujejo navedene pogoje ob prvi validaciji na MT terminalu avtomatsko naloži na elektronsko IJPP kartico. 

Dodatna ugodnost za upravičence se preverja avtomatizirano in je vezana tudi na druge splošne pogoje uporabe IJPP vozovnice.

Veljajo naslednje ugodnosti:

  • Upravičenci, ki so izvedli nakup letne vozovnice ali dveh polletnih vozovnic oziroma letne vozovnice za 10 voženj ali dveh polletnih vozovnic za 10 voženj, so upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic v obdobju od 1.7. do 31.8.
  • Dijaki oziroma udeleženci izobraževanja odraslih, ki so izvedli nakup 10 mesečnih vozovnic oziroma 10 vozovnic za 10 voženj in študentje, ki so izvedli nakup 9 mesečnih vozovnic oziroma 9 vozovnic za 10 voženj, so upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic v obdobju od 1.7. do 31.8..
  • Potnikom, ki so v mesecu juniju kupili subvencionirano mesečno vozovnico za mestni promet (cona 1, 2, 3) Ljubljana, pripadata brezplačni mesečni vozovnici v istem obsegu (conah) tudi za mesec julij in avgust. 
  • Študenti imajo v obdobjih od 1. do 31. julija in od 1. do 30. septembra možnost nakupa subvencioniranih vozovnic za 10 voženj na mesec.