Prikaz zamud
Trenutna postaja Relacija Vlak Zamuda
Laze Šentilj m. - Ljubljana 151 26 min V ODHODU
Ivanjkovci Hodoš m. - Ljubljana 246 28 min V ODHODU
Brezovica Logatec - Ljubljana 2625 8 min V ODHODU
Grobelno Maribor - Dobova 2805 5 min V ODHODU
Poljčane Zidani Most - Maribor 2914 7 min V ODHODU
Slovenska Bistrica Maribor - Zidani Most 2935 9 min V ODHODU
Hoče Poljčane - Maribor 3488 10 min V ODHODU
Šmartno ob Paki Celje - Velenje 3518 6 min V ODHODU
Grobelno Celje - Imeno 3611 10 min V ODHODU
Moškanjci Maribor - Murska Sobota 3854 17 min V ODHODU
Pragersko Maribor - Središče 3856 7 min V ODHODU
Rače Murska Sobota - Maribor 3861 23 min V ODHODU
Šentilj meja Šentilj m. - Zidani Most 4439 PREDVIDENA ZAMUDA 15 min
Središče Središče m. - Ormož 7803 7 min V ODHODU

Zamuda Zamude vlakov

see Zadnjič osveženo: 21.06.2018 ob 14:20

http://www.ozelatakent.com/endure/kupit-gibliy-tula.html
Prikaz zamud
Trenutna postaja Laze
Relacija Šentilj m. - Ljubljana
Vlak 151
Čas 26 min V ODHODU
Trenutna postaja Ivanjkovci
Relacija Hodoš m. - Ljubljana
Vlak 246
Čas 28 min V ODHODU
Trenutna postaja Brezovica
Relacija Logatec - Ljubljana
Vlak 2625
Čas 8 min V ODHODU
Trenutna postaja Grobelno
Relacija Maribor - Dobova
Vlak 2805
Čas 5 min V ODHODU
Trenutna postaja Poljčane
Relacija Zidani Most - Maribor
Vlak 2914
Čas 7 min V ODHODU
Trenutna postaja Slovenska Bistrica
Relacija Maribor - Zidani Most
Vlak 2935
Čas 9 min V ODHODU
Trenutna postaja Hoče
Relacija Poljčane - Maribor
Vlak 3488
Čas 10 min V ODHODU
Trenutna postaja Šmartno ob Paki
Relacija Celje - Velenje
Vlak 3518
Čas 6 min V ODHODU
Trenutna postaja Grobelno
Relacija Celje - Imeno
Vlak 3611
Čas 10 min V ODHODU
Trenutna postaja Moškanjci
Relacija Maribor - Murska Sobota
Vlak 3854
Čas 17 min V ODHODU
Trenutna postaja Pragersko
Relacija Maribor - Središče
Vlak 3856
Čas 7 min V ODHODU
Trenutna postaja Rače
Relacija Murska Sobota - Maribor
Vlak 3861
Čas 23 min V ODHODU
Trenutna postaja Šentilj meja
Relacija Šentilj m. - Zidani Most
Vlak 4439
Čas PREDVIDENA ZAMUDA 15 min
Trenutna postaja Središče
Relacija Središče m. - Ormož
Vlak 7803
Čas 7 min V ODHODU