go to site Slovenske železnice letno objavljamo poročilo o kakovosti, ki predstavlja nekaj osnovnih podatkov o kakovosti potniškega prometa. To poročilo se nanaša na Uredbo o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu ES 1371/2007.

follow url Porocilo_o_kakovosti. je v formatu pdf.