Javni razpisi in objave

Slovenske železnice na tej strani objavljamo razpise in javne objave za prodajo nepremičnega premoženja, oddajo nepremičnega premoženja v najem, dajanje v zakup ali v uporabo, objavljamo namere za ustanovitev služnosti ali za ustanovitev stavbne pravice in podobno. 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

(delovišče na območju železniške postaje Koper - tovorna) 

Razpisna dokumentacija

Grafični pregled

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN

Ljubljana, TRG OF

Razpisna dokumentacija

Fotografije

Image Gallery

{gallery}3461{/gallery}